Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

O firmie

OD KILKU LAT ZAJMUJEMY SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWA I DETALICZNĄ PRODUKTÓW KTÓRE CIESZĄ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM KLIENTÓW.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO WIELE PRODUKTÓW W NAJNIŻSZYCH CENACH. ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.

HALOGENY LED, REFLEKTORY LED,  ARTYKUŁY OGRODNICZE I MOTORYZACYJNE, AGD, HITY ALLEGRO

Szanowny Panie/Szanowna Pani,


Mając
na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym
informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.


Niniejsza
informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez
art. 13 RODO oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na
administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby,
której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek
informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą,
natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku
pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.


Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana/Panią, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GARDEN GAJDA MIECZYSŁAWA z siedzibą Stare Faszczyce 50, 05-870 Błonie, wpisaną w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.Dane kontaktowe administratora są następujące: nr telefonu: 22 122 02 26, adres poczty elektronicznej: olaj_garden@wp.pl; 1. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o
  art.
  6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem łączącej nas współpracy a
  także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie
  danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez administratora. 2. W określonych
  wyżej celach przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko,
  adres, nr telefonu, adres e – mail,. Pana/Pani dane będą przetwarzane są
  przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.3
  powyżej. 3. Pana/Pani dane
  nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w
  art. 22 RODO. 4. Pana/Pani dane
  osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie
  danych GARDEN GAJDA MIECZYSŁAWA) oraz w formie papierowej. 5. GARDEN GAJDA MIECZYSŁAWA oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki
  organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom
  przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO,
  w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 6. Mając na uwadze, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że Pan/Pani ma prawo do:


 1. żądania od Iso Trade Mateusz Lasota dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  (zgodnie z art. 17 i 18 RODO), 3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
  (zgodnie z art. 21 RODO), 4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.